Enkätundersökning – Intresse för Laddstationer

Styrelsen tackar för era svar på enkätundersökning om intresse för laddstationer i vår BRF.

Vi har fått 64 svar och ser att intresse för laddstationer är ganska svag. Hälften av de som svarade på enkäten är inte alls intresserade och andra hälften kan tänka sig fundera på att byta från en icke laddningsbar till laddningsbar bil antingen om 2-5 år eller senare.

Klicka här för att se komplett resultat