Bastu

I föreningen finns en bastu med dusch, bokningsschema och regler för bastun finns på dörren. För att få en nyckel till bastun kontakta förvaltaren. Nyckel kan köpas, priset är f.n. 150 kr. Bastun är belägen på Musikantvägen 6C.

basturegler.doc (1)