Barnvagnsförråd och Cykelförråd

Barnvagnsförråd
Barnvagnsförråd finns i nästan samtliga trapphus, dörren bredvid postfacken.

I första hand är förråden avsedda för barnvagnar, men det går även att förvara gårdens gemensamma saker samt trädgårdsredskap där. Dock inget brandfarligt.

Gemensamt cykelförråd
Gemensamt cykelförråd finns i det södra vita förrådet vid fotbollsplan. Dörren finns på kortändan mot väster.