Avgiftshöjning fr o m 2020-04-01

Avgiftshöjning
Fr o m den 1 april höjs årsavgiften med 1%. Justering av kostnader gällande kabel TV med 1 kr och bredband med 2 kr per månad. Höjningen beror på större framtida underhåll.

Increase of annual charge
April 1st 2020 the annual charge will increase by 1 %. The cost for cable-TV will increase by 1 SEK and internet/broadband by 2 SEK. The increase is due to more expensive future maintenance.