Årsstämman flyttad till den 23 juni

Med tanke på covid-19 kommer vi i år att använda oss av poströstning.

The date of the General Annual Meeting will be moved to June 23.  Due to covid-19, this year we will use postal voting.