Tidsplaner för lägenheter efter sommaren

Notera att de:

  • Planerna kan ändras om något oförutsett händer.
  • De här planerna är mer preliminära än de före sommaren.
  • De kommer inte att vara i er lägenhet hela tiden; dels är det olika trappuppgångar och dels inkluderar det här tid i trapphusen.
Adress Från Till
Musikantvägen 18 2022-32 2022-41
Musikantvägen 10 2022-35 2022-45
Musikantvägen 12 2022-38 2022-48
Musikantvägen 14 2022-40 2022-51
Musikantvägen 16 2023-2 2023-12
Klarinettgränden 1 2023-5 2023-15
Klarinettgränden 3 2023-8 2023-18
Klarinettgränden 5 2023-11 2023-21
Klarinettgränden 7 2023-14 2023-24
Klarinettgränden 9 2023-17 2023-27
Klarinettgränden 11 2023-32 2023-42
Musikantvägen 2 2023-35 2023-45
Musikantvägen 4 2023-38 2023-48
Musikantvägen 6 2023-41 2023-51
Musikantvägen 8 2024-3 2024-12

Stamrenoveringsgruppen, 2022-03-27