Lekplatser

Föreningen har mycket lekredskap på de olika gårdarna samt en större lekplats på området. Av lekredskapen har under 2014-2015 rustats upp. Nedan finns några exempelbilder.

image-4

image-5

image-8

image-9

image