Styrelsen

 

Styrelsen konstitution Verksamhetsåret 2019/2020: fr o m 2019-11-01
Ordförande:  Natasa Pavicevic  Klarinettgr. 9C
Vice Ordförande:  Peter Polfeldt Musikantv. 2B
Sekreterare:  Eva-Karin Olofsson Klarinettgr. 5C
Vice sekreterare:  Margareta Fronaeus Musikantv. 20A
Ledamot:  Mikael Strömer Musikantv. 12C
Ledamot:  Hans Olsson Klarinettgr. 3C
Ledamot:  Henrik Persson Musikantv. 16A
HSB Skånes representant: Karin Westerman Ledamot/HSB-Skåne
 
Revisor Verksamhetsåret 2019/2020:
Revisor: Fredrik Wilhelmsson Fagottgr. 17A
Revisor suppleant: Göran Carlsson Musikantv. 12B
 
Valberedning Verksamhetsåret 2019/2020:
Sammankallande Ledamot: Lars Malmberg Musikantv. 22A
Ledamot: Anita Nilsson Klarinettgr. 9A
Ledamot: Anita Henriksson Musikantv. 2A
     

Styrelsen nås via en gemensam mailadress: styrelsen@otorn.org

Styrelsen i Brf Östra Torn består av 8 ledamöter, 7 medlemmar och en ledamot utsedd av HSB Skåne. Vilka som ska ingå i styrelsen väljs på föreningens årsstämma som normalt infaller på våren. Styrelseledamöterna väljs på 2 år och nomineringar kan lämnas till valberedningen. På det konstituerande styrelsemötet väljs sedan vem som ska inneha de olika posterna t.ex. ordförande för det kommande verksamhetsåret.