Styrelsen

 

Styrelsen konstitution Verksamhetsåret 2020/2021: fr o m 2021-01-01
Ordförande:  Natasa Pavicevic  Klarinettgr. 9C
Vice Ordförande:  Peter Polfeldt Musikantv. 2B
Sekreterare:  Eva-Karin Olofsson Klarinettgr. 5C
Ledamot: Fredrik Agert Musikantv. 16C
Ledamot:  Malin Larsson Musikantv. 28A
Ledamot:  Hans Olsson Klarinettgr. 3C
Ledamot:     
HSB Skånes representant: Christoffer Stenström Ledamot/HSB-Skåne
 
Revisor Verksamhetsåret 2020/2021:
Revisor: Fredrik Wilhelmsson Fagottgr. 17A
Revisor suppleant: Anita Nilsson Klarinettgr.  9A
 
Valberedning Verksamhetsåret 2020/2021:
Sammankallande Ledamot: Anita Henriksson Musikantv. 2A
Ledamot: Eva Werner Musikantv. 6B
     
     

Styrelsen nås via en gemensam mailadress: styrelsen@otorn.org

Styrelsen i Brf Östra Torn består av 8 ledamöter, 7 medlemmar och en ledamot utsedd av HSB Skåne. Vilka som ska ingå i styrelsen väljs på föreningens årsstämma som normalt infaller på våren. Styrelseledamöterna väljs på 2 år och nomineringar kan lämnas till valberedningen. På det konstituerande styrelsemötet väljs sedan vem som ska inneha de olika posterna t.ex. ordförande för det kommande verksamhetsåret.