Styrelsen

Styrelsen konstitution Verksamhetsåret 2017/2018:
Ordförande:  Ronny Enander Musikantv. 16A
Vice Ordförande:  Eva Werner Musikantv. 6B
Sekreterare:  Eva-Karin Olofsson Klarinettgr. 5C
HSB Skånes representant Karin Westerman HSB
Ledamot:  Göran Jönsson Musikantv. 8C
Ledamot:   Margareta Fronaeus  Musikantv. 20A
Ledamot:   Michael Lentmaier  Klarinettgr. 5C
Revisor Verksamhetsåret 2017/2018:
Revisor: Fredrik Wilhelmsson Musikantv. 20B
Revisor suppleant: Göran Karlsson Musikantv. 12B
Valberedning Verksamhetsåret 2017/2018:
Sammankallande Ledamot: Pavel Kala Klarinettgr. 7C
Ledamot: Lars Malmberg  Musikantv. 22A
Ledamot: Solvig Carlqvist Musikantv. 10A

Styrelsen nås via en gemensam mailadress: vicevarden@otorn.org

Styrelsen i Brf Östra Torn består av 6 medlemmar och en ledamot utsedd av HSB Skåne. Vilka som ska ingå i styrelsen väljs på föreningens årsstämma som normalt infaller på våren. Styrelseledamöterna väljs på 2 år och nomineringar kan lämnas till valberedningen. På det konstituerande styrelsemötet väljs sedan vem som ska inneha de olika posterna t.ex. ordförande för det kommande verksamhetsåret.