Större lekredskap och pool

Riktlinjer för större lekredskap och pool

Föreningens gemensama mark
Att ställa upp pool eller studsmattor på gemensam mark är inte tillåtet. Brf Östra Torn har ingen möjlighet att bevaka så att användning sker på ett ofarligt och korrekt sätt och kan därför inte ansvara för detta.

Särskilda regler kring pooler:
En plaskdamm med maximalt 20 cm vattendjup behöver inte ha särskilt skydd och är tillåtet. Tänk bara på att det ska finnas någon vuxen som håller uppsikt samt att plocka ihop den när barnen lekt färdigt. (Vuxna får också leka)

Tänk också på:

Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du blir själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador.