Sopsortering & Container

Sophantering

Grovavfall/container
För skrymmande avfall finns en container uppställd på parkeringen söder om Musikantv 26. I två av hängelåsen passar din lägenhetsnyckel. Obs! Här får du inte kasta kyl och frys vilka innehåller freon. Inte heller elektriska apparater (allt som drivs med ström, sladd eller batteri) eller annat miljöfarligt avfall som t. ex. bildäck, färgrester m.m.

Tänk på att tryck ihop/dela stora kartonger, ta sönder/dela möbler mm så tar det mindre plats i containern.

Containern töms vid behov. Om den är full kontakta vicevärd/förvaltare eller vaktmästare.

Vid större renovering ber vi er att själv transportera bort byggmaterial då detta är en kostnad för alla i föreningen och kan medföra höjda avgifter.

OBS! Elektronik, vitvaror och miljöfarligt avfall får INTE slängas i container. Det medför extra avgift för föreningen som vi alla får betala i vår månadsavgift!

Trädgårdsavfall
Plats för trädgårdsavfall finns på parkeringsplatsen söder om Musikantv 26 vid garagen, samt på parkeringsplatsen vid Musikantv 8.

Miljöfarligt avfall, färgrester, större möbler, byggmaterial vid renoveringar, vitvaror (kyl, frys, tvätt- o diskmaskin mm), elektronik
Lämnas till kommunens återvinningscentral. I Lund ligger SYSAV återvinningscentral  på området Gastelyckan, vid Dalbyvägen i den östra delen av Lund. Här kan man även lämna (sorterat) papper, trä, elektronik, metaller, trädgårdsavfall, bilbatterier, lysrör m.m.

SYSAV Återvinningscentral
Adress: Kalkstensvägen
Tel: 211 60 45
Öppettider se www.sysav.se 

Förpackningar av glas
Skilj på färgat och ofärgat glas.

Som glas räknas ej porslin, bruksglas såsom dricksglas, keramik och glödlampor.

Glasförpackningar återvinns ofta till nya flaskor eller burkar, men de kan också ingå i byggnadsmaterial som t. ex. mineralull.

Returpapper
Returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamblad och kataloger.

Returpapper är ej karbon, självkopierande papper, plast, etiketter och självhäftande kuvert.

Returpapper återvinns bland annat till nytt tidningspapper, papperskassar m.m.

Förpackningar av plast
Minst 50% av förpackningen skall bestå av plast. Några exempel på plastförpackningar är flaskor för senap, ketchup, matolja, saft, schampo, tvål och diskmedel samt formar för pålägg och plastdelen av smöraskar. Återvinningen gäller plastförpackningar av maximalt 5 liter.

Av återvunna plastförpackningar tillverkas bl. a. bärkassar, soppåsar, byggmaterial och plastbackar.

Förpackningar av kartong
Minst 50% av förpackningen skall bestå av kartong. Kartongförpackningar är t. ex. mjölk-, fil- och juiceförpackningar, kartonger för torra livsmedel som cornflakes och frysta varor. Hit hör också papperspåsar för mjöl, socker och bröd samt bärkassar, omslagspapper och wellpapp. Obs! Ej stora wellpappskartonger, se ”Grovavfall”.

Insamlade kartongförpackningar återvinns bl. a . till nya transportförpackningar, gipsskivekartonger och wellpapp.

Förpackning av metall
Metallförpackningar är konservburkar, formar och burkar av aluminium och folie.

Töm, skölj ur och tryck ihop förpackningarna innan de kastas. Tips: skär loss botten på burken så går det lättare att trycka ihop den.

Konservburkar återvinns till nya konservburkar, armeringsjärn och motordelar.

Lysrör, kompaktlysrör och glödlampor
Lämnas i anvisad behållare.

Batterier
Lämnas i batteriholk. Även batterier till mobiltelefoner och andra batterier går att lägga i denna batteriholk. Dock inte mc- och bilbatterier för de ska lämnas på SYSAV återvinningscentral som miljöfarligt avfall, se nedan.

 Matavfall
Matavfall är råa eller tillagade matrester, skal från frukt och grönsaker, kaffesump med filer samt tepåsar.

Papperspåsar för matavfall finns att hämta i respektive sophus, finns i grön låda.

Restavfall
Det som inte passar in i de ovan uppräknade fraktioner kallades förr för hushållsavfall.

Praktiska råd gällande sopsortering
Symboler PÅ KÄRLEN visar vad som kan lämnas och vart det ska lämnas.

Skilj förpackningar åt som består av olika material. T. ex. smöraskar, glasförpackningar med lock av metall, glasflaskor med plastkorkar och metallburkar med plastlock.

Rengör förpackningarna från matrester och annat så undviker du dålig lukt och det underlättar hanteringen i efterföljande led.

Vik ihop och platta till förpackningar av metall, wellpapp och kartong. Spara plats genom att lägga flera mindre förpackningar i en större.

Emballera ej! Hemma sorterar du kanske i pappers- eller plastpåsar. Töm ut innehållet i behållarna men låt inte pappers- eller plastpåsen följa med. Gäller ej matavfall och restavfall (hushållsavfall).

Är ni osäkra på sorteringen se vidare praktiska råd på Renhållningsverkets hemsida:

www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo–miljo/Avfall–atervinning/Lunds-Renhallningsverk/