Renovering av kök

Asbest

Står du i begrepp att renovera ditt kök och har originalkakel på väggarna (vit 15 x 15 cm samt höjd ca 2 m) då innehåller fogar och fix asbestfiber. Asbestprov behöver inte tas.
Saneringen bekostas av föreningen och skall utföras av OCAB i Malmö.

Kontaktperson OCAB:
Peter Hansson
040-680 82 65
peter.hansson@ocab.se

Fakturan ska skickas till:
HSB Brf Östra Torn i Lund
18-0135-000
FE 11093
838 82 FRÖSÖN