Renovering av badrum

Golvbrunn

Vid byte av badrummets golvbrunn betalar föreningen materialet och arbetskostnaden för bytet.  max 6 000 kr.

Lämna specificerad kvitto/faktura till förvaltaren för utbetalning, d.v.s. material+arbete för golvbrunnen skall stå som en separat post på kvittot/fakturan. Vid otillräcklig information betalas ett schablonbelopp ut på 3 500 kr.

OBS: Flytt av golvbrunn ingår ej.

Asbest

Står du i begrepp att renovera ditt badrum och har originalkakel på väggarna (vit 15 x 15 cm samt höjd ca 2 m) då innehåller fogar och fix asbestfiber. Asbestprov behöver inte tas.
Saneringen bekostas av föreningen och skall utföras av OCAB i Malmö.

Kontaktperson OCAB:
Peter Hansson
040-680 82 65
peter.hansson@ocab.se

Fakturan ska skickas till:
HSB Östra Torn
c/o HSB Skåne
Box 1712
221 01 Lund

Original plastmatta

Vid byte av original plastmatta (från 1970) i badrum mot ny plastmatta lämnar föreningen 3.500 kr i bidrag, . Lämna specificerad en bit av gamla mattan samt kvitto/faktura till vicevärden/förvaltaren för utbetalning.

Vid renovering av badrum måste leverantörerna vara godkända med våtrumsbehörighet samt el och vvs.