Renovering av badrum

Information om Stamrenovering/Badrumsrenovering
Februari 2021

Golvbrunn

Föreningen betalar max SEK 6 000: – för byte av  badrummets golvbrunn.

Lämna specificerad kvitto/faktura till förvaltarenen för utbetalning, d.v.s. material+arbete för golvbrunnen skall stå som en separat post på kvittot/fakturan. Vid otillräcklig information betalas ett schablonbelopp ut på SEK 3 500:-.

OBS: Flytt av golvbrunn ingår ej.

Asbest

Står du i begrepp att renovera ditt badrum och har originalkakel på väggarna (vit 15 x 15 cm samt höjd ca 2 m) då innehåller fogar och fix asbestfiber. Asbestprov behöver inte tas.
Saneringen bekostas av föreningen och skall utföras av OCAB i Malmö.

Kontaktperson OCAB:
Peter Hansson
040-680 82 65
peter.hansson@ocab.se

Fakturan ska skickas till:
HSB Brf Östra Torn i Lund
18-0135-000
FE 11093
838 82 FRÖSÖN

Original plastmatta

För byte av plastmatta till nytt ytskikt utgår en ersättning med max SEK 3 500:-. Gäller endast om man har den blågröna originalmattan kvar. En bit av mattan skall visas upp för förvaltaren.

Vid renovering av badrum måste leverantörerna vara godkända med våtrumsbehörighet samt el och vvs.

Slingventil

Slingventilen (brukar vara i blå färg), som finns i anslutning till radiatorn i badrummet, får absolut inte avlägsnas, då den har en tryckreglerande funktion!