Renovering av badrum

Golvbrunn

Vid byte av badrummets golvbrunn betalar föreningen materialet och arbetskostnaden för bytet.  max 6 000 kr.

Lämna specificerad kvitto/faktura till förvaltaren för utbetalning, d.v.s. material+arbete för golvbrunnen skall stå som en separat post på kvittot/fakturan. Vid otillräcklig information betalas ett schablonbelopp ut på 3 500 kr.

OBS: Flytt av golvbrunn ingår ej.

Asbest

I originalbadrummen (Vita kvadratiska kakelplattor, kaklat upp till 3/4 vägghöjd) finna asbest i fog och fix. Föreningen står för kostnad av rivning och sanering vid renovering av badrum. Lämna specificerad kvitto/faktura till förvaltaren för utbetalning.

Original plastmatta

Vid byte av original plastmatta (från 1970) i badrum mot ny plastmatta lämnar föreningen 3.500 kr i bidrag, . Lämna specificerad en bit av gamla mattan samt kvitto/faktura till vicevärden/förvaltaren för utbetalning.

Vid renovering av badrum måste leverantörerna vara godkända med våtrumsbehörighet samt el och vvs.