Ordningsregler

Ordningsföreskrifter för HSB Brf Östra Torn

Bostadsrättsföreningens medlemmar och hyresgäster åligger att:

 • inte grilla på balkongen, detta är inte tillåtet.
  Se till att det inte ryker upp/in till grannarna.
  Grilla gärna på våra gårdar!
  Tänk på att grillen skall vara tömd från kol när du sätter in den. Om eldningsförbud råder får man inte grilla.
 • vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom
 • om skada av sådan art uppstå, att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, omedelbart underrätta styrelse eller förvaltare därom
 • inte lämna vattenkranen öppen, även om vattnet är avstängt
 • inom lägenheten undvika skada på grund av att fönster eller dörr lämnats öppna
 • inte lämna port till trapphus uppställd nattetid, tänk på att uppvärmningen av trapphuset betalas av de boende i föreningen som en del av månadsavgiften samt att inbrottsrisken ökar
 • vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till förvaltaren eller til det av föreningen anlitade saneringsbolag
 • ej piska eller skaka mattor, sängkläder eller dylikt genom fönster eller från balkong. Använd istället befintliga piskställningar
 • lägga avfall i avsedda sopkärl
 • inte förvara avfallspåse i trapphus eller på balkong
 • hålla trapphus rena
 • i bostadshus ej förvara motorfordon
 • noggrant följa de föreskrifter som lämnats beträffande centralantenn och inte utan styrelsens tillstånd sätta upp utomhusantenn eller parabol på fastigheten
 • hund och katt eller annat sällskapsdjur skall hållas inom uppsikt så att sanitär olägenhet inte uppstår
 • hundar skall hållas kopplade inom föreningens område
 • hund och katt eller annat sällskapsdjur ej får vistas i tvättstugorna
 • regler för tvättstugor skall följas
 • rökförbud råder i föreningens gemensamma lokaler och trapphus
 • parkering endast är tillåten inom avsett område
 • inte köra in med bil på gårdarnas plattytor
 • i övrigt följa av styrelsen och förvaltaren lämnade föreskrifter