Tidsplaner stamrenovering

Vi har nu fått fram lagom detaljerade tidsplaner för:

Notera att de fortfarande kan ändras om något oförutsett händer. Det har varit förseningar i de första husen, eftersom rören var lite sämre än planerat; de har nu tagit höjd för det i planerna.

Datumen är angivna med veckonummer.

Övriga lägenheter har tills vidare en mindre detaljerad tidplan.

Stamrenoveringsgruppen, 2022-03-29