Systemuppdatering – påverkar medlemsregistrering samt Mitt HSB

Mellan kl. 16.00 den 16 oktober och kl. 8.00 den 19 oktober kommer HSB att genomföra systemuppdateringar. Under denna period kommer du inte att kunna göra följande på hsb.se:

  • registrera dig som medlem (registreringen kommer att slutföras först efter kl. 8.00 den 19 oktober).
  • administrera och hantera ärenden i Mitt HSB, såsom överlåtelser, uppladdning av dokument och andra registreringar.

Hantera brådskande ärenden i Mitt HSB innan kl. 16.00 den 16 oktober.