Spolning av avloppsrören

För er information:
på måndag den 11 mars kommer ÅF Infrastruktur tillsammans med Spolarna att avloppsspola och filma avloppsrören i fastigheterna  
Mv 8A och 8C
Mv 26A och 26C
Mv 14A och 14C 

Arbetet kommer att pågå mellan kl 07.30 – 15.30. De kommer att röra sig på taken och i förråd bredvid entréport. Detta för att kontrollera i vilken kondition rören är i.