Om infobladet

Tyvärr blev det fel i infobladet 2019-5 och 2019-6!

Radiatornerna skall inte bytas ut utan det är termostatbyte som skall ske.