HSB regelkollen

Innehav av bostadsrätt ger en hel del friheter och rättigheter,
På HSB sida finns en bra översikt av regelverket om frågor som rör
renovering, juridiska frågor om ägande, överlåtelser mm

https://www.hsb.se/regelkollen/