Hobbyrum / Workshop

(An English version of this text can be found below)

Området har ett hobbyrum på Musikantvägen 26 C. Nyckel finns att låna hos någon av följande personer:

 • Kennet Persson Klarinettgränden 3A tel. 0707663452
 • Jörgen Persson Musikantvägen 24C

I hobbyrummet finns bland annat hyvelbänk, verktyg, geringssåg mm, samt följande maskiner: pelarborrmaskin, borrmaskin, slipmaskin och sticksåg.

OBS! Allt arbete och all användning av maskiner och verktyg sker på egen risk/eget ansvar.

I hobbyrummet gäller följande regler:

 • Hobbyrummet får endast användas följande tider:
  • Måndag – fredag kl. 09:00 – 19:00
  • Lördag – söndag kl. 10:00 –  18:00
 • All utrustning tillhör lokalen men kan lånas för hemmabruk. UTLÅNINGSTIDEN bör vara så få dagar som möjligt och högst en (1) vecka. Om du lånar hem något ska du anteckna följande i boken:
  • Vad Ni lånat
  • Dagens datum
  • Ert namn, adress och telefonnummer
 • Efter varje arbetspass ska lokalen städas och utrustningen placeras åter på sin plats.
 • Kontrollera alltid att strömmen till maskinerna är av innan ni lämnar lokalen.
 • Anmäl till ansvariga om något gått sönder eller saknas.
 • Respektera tiderna ovan och tänk på att hobbyrummet har lägenheter intill.
 • Målsman ansvarar för barn under 18 år.
 • Minderåriga, dvs barn under 18 år, får inte använda några maskiner i lokalen och inte vistas i hobbyrummet själv.

Styrelsen Brf Östra Torn, 2020-04-13

Workshop

The compound has a workshop on Musikantvägen 26 C. If you want to use the workshop, you can lend a key from one of these persons:

 • Kennet Persson Klarinettgränden 3A tel. 0707663452
 • Jörgen Persson Musikantvägen 24 C

In the workshop, you will find a number of different tools, a workbench, mitre saw and more, and the following machines: drill press, a drilling machine, grinding machine and a jigsaw.

PLEASE NOTE! All use of machines and/or tools is at your own risk/your own responsibility.

The following rules apply in the common workshop:

 • The workshop is available (a.k.a. “the opening hours”):
  • Monday – Friday 9 a.m. – 7 p.m.
  • Saturday – Sunday 10 a.m. – 6 p.m.
 • All equipment/tools belongs to the workshop but can be borrowed if you need to use it in your home. In that case, you should return the tools as soon as possible, with maximum time of one (1) week. If you borrow anything, you shall write down the following in the workshop book:
  • Which tool you borrowed
  • Today’s date
  • Your name, address and phone number
 • After each work session, you shall clean the room and put back all the equipment at its place.
 • Before leaving the workshop, you shall always check that the electric power to the machines is off.
 • If anything is broken or missing, you are responsible for notifying the responsible persons listed above.
 • Please respect “the opening hours” and keep in mind that the workshop has apartments next door.
 • Adults are responsible for their children under the age of 18.
 • Minors, i.e. children under the age of 18, is not allowed to use any machines in the workshop or to be in the workshop by themselves.

The Board, Brf Östra Torn, 2020-04-13