GDPR – Dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Sedan 25 maj 2018 ersätter GDPR den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL).

En personuppgiftspolicy för HSB Brf Östra Torn i Lund finns nedan, som följer HSB Skånes policy för behandling av personuppgifter.
Information om detta finns också på deras hemsida:
https://www.hsb.se/skane/om-hsb/organisation-och-agarinformation/hsb-skane/miljo-och-kvalitet/ny-policy-for-behandling-av-personuppgifter

Ifall du har frågor kring detta kontakta gärna styrelsen!

Personuppgiftspolicy för Brf Östra Torn