För mäklare

FAQ

Planeras några avgiftshöjningar i föreningen?
Avgiften kommer att höjas med 1% från och med april 2020.

Föreningen har en mycket god ekonomi och låga lånekostnader (för detaljerad information se årsredovisningen).  Därför kunde vi hålla avgiften oförändrad under åren 2015, 2016, 2017, och 2018.
En höjning på 3% för 2019 beslutades på grund av att föreningen har flera större och kostsamma åtgärder beträffande underhåll de närmaste åren.

Vad ingår i avgiften?
I avgiften ingår förutom nyttjanderätten till bostaden även värme, vatten, kabel-tv, bredband och Ip-telefoni.  Även parkeringsplatser finns för boende och deras gäster.

Hur ser underhållet av fastigheterna ut?
Föreningen jobbar tillsammans med HSB Skåne efter en 30-årig underhållsplan och har därmed bra kontroll över kommande underhåll och kostnader.

Större underhåll som gjorts är:
2009 – Renovering av balkonger: fasad, nya fönster & balkongdörrar
2012 – Omläggning av tak, byte av ventilationsfläktar
2014 – Ommålning av trapphus
2014 – Byte och målning av fasadpanel
2015 – Renovering och byte av lekredskap
2015 – Byte av tak på garage
2016 – Ombyggnad av tak på förråden vid fotbollsplanen
2018 – Åtgärdat brister angående trycksatta rör i kök
2019 – Utbyte v LED-belysning i stolparmaturer, i entréer och trapphus
2019 – Byte av slagportar i förråden vid fotbollsplanen
2019 – Byte av sand i sandlådorna

Var hittar jag föreningens stadgar?
Föreningens stadgar finns att läsa här: Stadgar

Var hittar jag senaste årsredovisningen?
Föreningens årsredovisningar finns att läsa här: Årsredovisningar

Vem ska jag kontakta om jag har några andra frågor?
För att få så snabb respons som möjligt ber vi att kontakta vår förvaltare.

Hur ser styrelsens och föreningens mötesschema ut?
Styrelsen har normalt möte 1 gång per månad och där behandlas alla ansökningar/skrivelser som kommit in, styrelsen meddelar i informationsbladet när nästkommande möte äger rum.

Föreningen anordnar årsstämma en gång per år, normalt i april/maj.

Medlemskap i föreningen
För att få medlemskap i föreningen krävs först medlemskap i HSB, därefter behandlas medlemskapsansökan via HSB’s Mitt HSB och därefter på ordinarie styrelsemöte.

Tillsyn i samband in/ut-flytting
Föreningens fastighetsskötare genomför i samband med in/ur flyttning en tillsyn i lägenheten tillsammans med säljaren.

Godkänns delat ägande mellan föräldrar och barn?
Ja, om barnet äger minst 10 % av lägenheten och föräldern maximalt 90 %. Annars anses det vara en andrahandsuthyrning och ansökan ska lämnas till styrelsen.

Hur får jag ett garage?
Det finns en separat kölista till garage, önskas garage kan anmälan göras till förvaltaren efter inflyttning.

Tillämpar ni progressiva avskrivningar?
Nej, föreningen tillämpar endast linjära avskrivningar.

Vem sköter föreningens förvaltning?
Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltnings sköts av HSB skåne.