Kategoriarkiv: Nyheter

Avgiftshöjning fr o m 2020-04-01

Avgiftshöjning
Fr o m den 1 april höjs årsavgiften med 1%. Justering av kostnader gällande kabel TV med 1 kr och bredband med 2 kr per månad. Höjningen beror på större framtida underhåll.

Increase of annual charge
April 1st 2020 the annual charge will increase by 1 %. The cost for cable-TV will increase by 1 SEK and internet/broadband by 2 SEK. The increase is due to more expensive future maintenance.

Enkätundersökning – Intresse för Laddstationer

Styrelsen tackar för era svar på enkätundersökning om intresse för laddstationer i vår BRF.

Vi har fått 64 svar och ser att intresse för laddstationer är ganska svag. Hälften av de som svarade på enkäten är inte alls intresserade och andra hälften kan tänka sig fundera på att byta från en icke laddningsbar till laddningsbar bil antingen om 2-5 år eller senare.

Klicka här för att se komplett resultat

Spolning av avloppsrören

För er information:
på måndag den 11 mars kommer ÅF Infrastruktur tillsammans med Spolarna att avloppsspola och filma avloppsrören i fastigheterna  
Mv 8A och 8C
Mv 26A och 26C
Mv 14A och 14C 

Arbetet kommer att pågå mellan kl 07.30 – 15.30. De kommer att röra sig på taken och i förråd bredvid entréport. Detta för att kontrollera i vilken kondition rören är i.