Kategoriarkiv: Nyheter

Uppdaterade tider stamrenovering

Tyvärr är tidsplanerna nu lite förskjutna – de senaste bör dock vara en engångshändelse:

Notera att de fortfarande kan ändras om något oförutsett händer. Det har varit förseningar i de första husen, eftersom rören var lite sämre än planerat; de har nu tagit höjd för det i planerna.

Datumen är angivna med veckonummer.

Stamrenoveringsgruppen, 2022-05-15

Tidsplaner stamrenovering

Vi har nu fått fram lagom detaljerade tidsplaner för:

Notera att de fortfarande kan ändras om något oförutsett händer. Det har varit förseningar i de första husen, eftersom rören var lite sämre än planerat; de har nu tagit höjd för det i planerna.

Datumen är angivna med veckonummer.

Övriga lägenheter har tills vidare en mindre detaljerad tidplan.

Stamrenoveringsgruppen, 2022-03-29

Systemuppdatering – påverkar medlemsregistrering samt Mitt HSB

Mellan kl. 16.00 den 16 oktober och kl. 8.00 den 19 oktober kommer HSB att genomföra systemuppdateringar. Under denna period kommer du inte att kunna göra följande på hsb.se:

  • registrera dig som medlem (registreringen kommer att slutföras först efter kl. 8.00 den 19 oktober).
  • administrera och hantera ärenden i Mitt HSB, såsom överlåtelser, uppladdning av dokument och andra registreringar.

Hantera brådskande ärenden i Mitt HSB innan kl. 16.00 den 16 oktober.