Kategoriarkiv: Nyheter

Systemuppdatering – påverkar medlemsregistrering samt Mitt HSB

Mellan kl. 16.00 den 16 oktober och kl. 8.00 den 19 oktober kommer HSB att genomföra systemuppdateringar. Under denna period kommer du inte att kunna göra följande på hsb.se:

  • registrera dig som medlem (registreringen kommer att slutföras först efter kl. 8.00 den 19 oktober).
  • administrera och hantera ärenden i Mitt HSB, såsom överlåtelser, uppladdning av dokument och andra registreringar.

Hantera brådskande ärenden i Mitt HSB innan kl. 16.00 den 16 oktober.

Avgiftshöjning fr o m 2020-04-01

Avgiftshöjning
Fr o m den 1 april höjs årsavgiften med 1%. Justering av kostnader gällande kabel TV med 1 kr och bredband med 2 kr per månad. Höjningen beror på större framtida underhåll.

Increase of annual charge
April 1st 2020 the annual charge will increase by 1 %. The cost for cable-TV will increase by 1 SEK and internet/broadband by 2 SEK. The increase is due to more expensive future maintenance.

Enkätundersökning – Intresse för Laddstationer

Styrelsen tackar för era svar på enkätundersökning om intresse för laddstationer i vår BRF.

Vi har fått 64 svar och ser att intresse för laddstationer är ganska svag. Hälften av de som svarade på enkäten är inte alls intresserade och andra hälften kan tänka sig fundera på att byta från en icke laddningsbar till laddningsbar bil antingen om 2-5 år eller senare.

Klicka här för att se komplett resultat