Balkong & Uteplats

Alla förändringar av den yttre miljön skall först godkännas av styrelsen. Ansökan med skiss lämnas på expeditionen, Musikantvägen 10 C. Därefter skall lägenhetsinnehavaren, innan arbetet påbörjas, skriva en förbindelse med föreningen gällande skötsel och det framtida underhållet.

Information och ansökningsblankett finns här:
AHP 190425 Skötselavtal Östra Torn

Markis
Markis över fönster eller altan får ha en max utfall från vägg på 3 meter.

Färgen på markisduken ska vara engelsk rött och beige/vit-randig eller enbart engelsk röd.

Inglasning av balkong
Skall utföras enligt godkända ritningar för byggnadslov, som för närvarande  gäller till och med 2019-12-02 och kan fås på expeditionen.

Innan inglasningen påbörjas, skall byggnadslov uppvisas för föreningen/styrelsen och avtal skriva med föreningen angående det framtida underhållet. Dessutom skall närmsta grannar ge sitt medgivande till inglasningen.

Vid inglasning på bottenvåning tas befintligt balkongräcke bort. I den nedre delen av inglasning kan man välja mellan att ha vanligt glas alternativt vit skiva som insynsskydd.

I samband med inglasning på bottenvåning finns möjlighet att bygga ut balkonggolvet 1 m räknat från betongplattan. Detta skall utföras i tryckimpregnerat virke som ytbehandlas med träolja.

Ytterligare information: foretagspresentation-inglasning-ostra-torn

Spaljé
Spaljé skall utformas enligt ritning som finns att få på expeditionen.

Färgsättningen skall vara täcklasyr kulör nr BY43 (engelskt rött).

Spaljens maximala längd ut från fasaden är 3 m. En (1) spaljé i vinkel på max 2 meter är tillåtet. Öppningen måste vara minst 1 meter. Uteplats får ej inhägnas.

Om spaljé skall uppsättas mot grannes balkong skall denne först ge sitt tillstånd till detta.

Hårdgjord uteplats
Maximal längd ut från fasaden är max 3 meter. Kan utföras med marktegel, cementplattor alternativt tryckimpregnerat virke.

Parabol
Bostadsrättshavaren ska inhämta bostadsrättsföreningens tillstånd för att montera en parabol på sin balkong. Bostadsrättsföreningen ska ge anvisning till hur och var parabol får placeras. Bostadsrättshavaren har efter tillstånd att på egen bekostnad och på fackmässigt vis montera en parabol på sin balkong.