Andrahandsuthyrning

För att hyra ut lägenheten i andra hand krävs särskilt tillstånd från föreningen. Blankett kan hämtas hos förvaltaren på expeditionstid eller ladda ner blanketten här: Ansökan andrahandsupplåtelse

Ansökan behandlas normalt på nästkommande styrelsemöte.

Från och med 2016-01-01 tar föreningen ut en avgift om 10% av prisbasbeloppet per år för andrahandsupplåtelse i enighet med våra stadgar och bostadsrättslagen.

Vanligtvis ges tillstånd på max ett år, som sedan kan förlängas.

Normalt godkänner föreningen andrahandsuthyrning inom familjen t.ex. att föräldern äger lägenheten och hyr ut till sitt barn.